Hướng dẫn cài khoá khuôn mặt tự động cửa nhôm H7

Hướng dẫn cài khoá khuôn mặt tự động cửa nhôm H7

A- Hướng dẫn thêm thông tin quản trị.

Bước 1- Gọi sáng bàn phím ấn phím 0 # để vào cài đặt, sau đó nhập mật khẩu mặc định 123456#

Bước 2 - Ấn phím 11

Bước 3

=> Ấn phím 1 để thêm khuôn mặt=> đứng trước khoá nhìn thẳng, quay chậm sang trái, sang phải, ngẩng mặt, cúi xuống để camera của khoá quét.

=> Ấn phím 2 để thêm mật khẩu => Gõ mật khẩu 6-8 ký tự rồi ấn # nhập lại lần 2 #

=> Ấn phím 3 để thêm thẻ từ => Quét thẻ từ lên khu vực phím 5-8 để thêm

=> Ấn phím 4 để thêm vân tay => Đặt ngón tay vào cảm biến vân tay nhấc ra nhấc vào 4-6 lần để khoá nhận diện.

B- Hướng dẫn cài thông tin người dùng bình thường.

Bước 1- Gọi sáng bàn phím ấn phím 0 # để vào cài đặt, sau đó nhập mật khẩu mặc định 123456#

Bước 2- Ấn phím 12

Bước 3- 

=> Ấn phím 1 để thêm khuôn mặt => đứng trước khoá nhìn thẳng, quay chậm sang trái, sang phải, ngẩng mặt, cúi xuống để camera của khoá quét.

=> Ấn phím 2 để thêm mật khẩu => Gõ mật khẩu 6-8 ký tự rồi ấn # nhập lại lần 2 #

=> Ấn phím 3 để thêm thẻ từ => Quét thẻ từ lên khu vực phím 5-8 để thêm

=> Ấn phím 4 để thêm vân tay => Đặt ngón tay vào cảm biến vân tay nhấc ra nhấc vào 4-6 lần để khoá nhận diện.

C- Hướng dẫn xoá thông tin người dùng

Bước 1 - Gọi sáng bàn phím ấn phím 0 # để vào cài đặt, sau đó nhập mật khẩu mặc định 123456#

Bước 2 - Ấn phím 141=> nhập số thự tự ID cần xoá xong ấn #