Gateway khóa thông minh là gì?

 Gateway là một thiết bị giúp kết nối các thiết bị thông minh (như khóa thông minh, cảm biến, camera) với mạng Wi-Fi hoặc mạng Internet. Nó thường được kết nối trực tiếp với các thiết bị thông minh và chuyển dữ liệu đó đến máy chủ hoặc ứng dụng điều khiển từ xa thông qua kết nối Internet. Từ đó giúp con người có thể điều khiển hay sử dụng khóa thông minh ở bất cứ đâu.